trening umiejętności społecznych
Pomoce i gry edukacyjne

Treningi umiejętności społecznych — co to jest i jak działają?

Szereg chorób psychicznych powoduje trudności w interakcji społecznej pacjenta z otaczającymi go ludźmi, co może prowadzić do zaburzeń w sferze komunikacyjnej (upośledzenia komunikacji). Tak więc schizofrenia charakteryzuje się „wycofaniem się”, trudnościami w wyrażaniu własnych emocji, trudnościami w planowaniu działań i tak dalej. Często towarzyszy różnym chorobom psychicznym takie zjawisko, jak fobia społeczna (irracjonalny strach przed interakcją społeczną lub uwagą innych). Rehabilitacja społeczna jest niezbędna w leczeniu różnych chorób psychicznych — w ciężkich stanach obsesyjnych, nerwicach, zaburzeniach organicznych.

Środkiem takiej pracy rehabilitacyjnej jest trening umiejętności społecznych. W zależności od stopnia nasilenia choroby treningi umiejętności społecznych obejmują wypracowanie różnych sytuacji interakcji z innymi.

Co to jest trening umiejętności społecznych?

Jest to metoda terapii mająca na celu kształtowanie lub doskonalenie (przywracanie) zdolności w zakresie interakcji społecznych, osiąganie celów i powielanie pożądanych zachowań.

Jakie konkretnie zadania rozwiązuje trening umiejętności społecznych?

 • Rozwijanie umiejętności słuchania innych, analizowania ich punktu widzenia, prowadzenia dialogu z kilkoma osobami jednocześnie.
 • Wyrażanie własnych różnorodnych uczuć (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych).
 • Umiejętność zwracania się z prośbą do innych, samodzielnego rozpoczynania, utrzymywania i kończenia rozmowy.
 • Rozwój umiejętności empatii, zdolności do „czytania”, rozpoznawania stanu emocjonalnego rozmówcy, odpowiedniego reagowania na nie.
 • Pomaga pacjentowi zająć aktywną pozycję w procesie leczenia i walki z chorobą, motywować do pracy wewnętrznej.
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, prowadzenia dialogu (argumentacji), wyrażania uzasadnionego stanowiska.
 • Ćwiczenie umiejętności zachowania w typowych sytuacjach domowych — chodzenie do sklepu, płacenie rachunków za media i tak dalej.

Co jest zawarte w treningach umiejętności społecznych:

 • wypracowanie umiejętności domowych i podstaw higieny (samoopieki);
 • szkolenia w zakresie umiejętności komunikacyjnych (trening komunikacyjny);
 • wypracowanie umiejętności dysponowania własnym czasem, konstruktywne zaplanowanie go;
 • umiejętności planowania i osiągania własnych celów i zadań, silnej woli samoregulacji;
 • rehabilitacja zawodową pacjentów.

Jak prowadzone są szkolenia umiejętności społecznych (trening społeczny)?

Trening umiejętności społecznych (dostępny na Eduksiegarnia.pl) jest grupową formą pracy, w której zazwyczaj liczba uczestników wynosi od 3 do 10 osób. Zajęcia są jasno strukturyzowane, przy każdym kolejnym przeprowadzana jest analiza stopnia przyswojenia poprzedniego materiału i weryfikacja zadania domowego zaproponowanego uczestnikom. Zadania są przedstawiane na zasadzie „od prostego do złożonego”, ze stopniowo rosnącym obciążeniem.

Kto prowadzi szkolenia umiejętności społecznych ?

Szkolenia społeczne prowadzone są przez wykwalifikowanych psychiatrów i psychologów klinicznych z dużym doświadczeniem w dziedzinie psychiatrii, a także w psychoterapii grupowej. Ponadto do pracy włączeni są nauczyciele społeczni i terapeuci zajęciowi (ergoterapeuci), w szpitalach organizowane są specjalne warunki do prowadzenia terapii zajęciowej w ramach szkoleń społecznych.

Rehabilitacja społeczna osób z chorobami psychicznymi jest zatem integralną częścią wysokiej jakości leczenia. To kompleksowe podejście terapeutyczne i wykwalifikowani specjaliści pozwalają pozbyć się choroby psychicznej na zawsze lub osiągnąć długotrwałą, trwałą remisję.